Het team van iDx

Bureauteam

Het bureauteam van iDx bestaat uit gedreven professionals met een passie voor zorg. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van alle ambities, plannen en projecten van iDx.

Cherelle de graaf idx

Cherelle de Graaf

Directeur-bestuurder

Claudia Sloots

Operationeel manager

Experts

Het managementteam van iDx bestaat uit experts die werkzaam zijn in of rond de huisartsenzorg en zich bezighouden met innovatie. Zij adviseren het bestuur op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en verbinden iDx met de academies waar zij ook werkzaam zijn.

Alma van de Pol

  • Arts-onderzoeker UMC Utrecht (Julius Centrum)
  • Wetenschappelijk medewerker richtlijnontwikkeling en wetenschap NHG

Expertise: validatie en implementatieonderzoek

Siamack Sabhrkany

  • Praktijkhoudende Huisarts
  • Postdoc onderzoeker Universiteit van Maastricht

Expertise: ontwikkeling nieuwe diagnostische technieken

Kasper Recourt

  • Senior onderzoeker LUMC
  • Projectmanager NeLL

Expertise: ontwikkeling en implementatie

Projectteam iDx studies

Dit projectteam houdt zich bezig met de studies die binnen iDx worden uitgevoerd. Het team is samengesteld uit onderzoekers met verschillende achtergronden dat nauw samenwerkt met het managementteam.

Esmée Vaes

Junior onderzoeker

Esther de Groot

Health Professions Education (HPE) onderzoeker UMC Utrecht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van iDx bestaat uit ervaren professionals. Ze bieden advies en ondersteuning aan het management, beheren risico’s, en zorgen voor transparantie en verantwoording richting stakeholders.

Toosje Valkenburg

Voorzitter RvT

Annemarie van den Berg

Lid RvT

Frank Miedema

Lid RvT