Cherelle de Graaf

Directeur-bestuurder
Cherelle de graaf idx

Met haar achtergrond als creatieve strateeg en haar ervaring in merk- en conceptontwikkeling lijkt Cherelle een vreemde eend in de zorg-bijt. Toch valt dat mee als je bedenkt dat ze zowel als patiënte als in diverse professionele rollen al een tijdje meeloopt in de sector. Mede ingegeven door haar nieuwsgierigheid naar trends en ontwikkelingen verkent ze graag of en hoe mensen en contexten baat kunnen hebben bij vernieuwing.

Als directeur-bestuurder van iDx is ze vastberaden om de waarde van diagnostiek te herdefiniëren. Zij ziet ze diagnostiek als het startpunt voor passende zorg en een mogelijkheid om de kwaliteit van leven van sommige mensen te verbeteren. Tegelijkertijd is ze kritisch, bijvoorbeeld over het nut -laat staan de noodzaak- van continu meten, de ontwikkeling dat we ons binnenste steeds vaker uitdrukken in cijfers en grafieken en het idee van maakbaarheid.

Diagnostiek is volgens Cherelle in de toekomst meer dan een aanvraag van een dokter en de data die daaruit voorkomt. Testen zullen beter afgestemd op de individu en worden meer tijd- en plaatsonafhankelijk aangeboden. Daarnaast is meer oog voor hetgeen waar diagnostiek eigenlijk om draait: waardevolle inzichten in de gezondheid van mensen. Deze inzichten vormen de basis waarop mensen weloverwogen beslissingen kunnen maken over hun leefstijl, behandeling of begeleiding.

Bij iDx zet ze Cherelle zich in om het perspectief op diagnostiek te verbreden en te onderzoeken hoe diagnostische innovaties de huisartsgeneeskunde kunnen verbeteren voor zowel de patiënt als de huisarts.

Naast haar werk houdt Cherelle van muziek, kunst en sport en heeft zij in haar opleiding algemene cultuurwetenschappen speciale interesse voor medical humanities.