Passende zorg begint met passende diagnostiek

13 maart 2024

Passende zorg is al een tijdje trending in zorgland, zeker sinds het verschijnen van het Integraal Zorgakkoord. Het is een typisch containerbegrip. Je kunt er, afhankelijk van je persoonlijke doelen, van alles onder verstaan, instoppen of uithalen. Zowel positief en negatief als kritisch of ambitieus. Bijvoorbeeld gepersonaliseerde zorg, dat wil zeggen zorg die zo goed mogelijk afgestemd is op het individu in zijn specifieke omstandigheden en met zijn specifieke wensen.

Het begrip suggereert ook dat de huidige zorg niet (altijd) passend is. Dat klopt. En dat de zorg beter en effectiever moet tegen de ziekte of aandoening.

Zorginstituut Nederland verstaat er de aanpak onder die zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat klinkt als synoniem voor een andere bekende slogan in de zorg: ‘de zorg moet bereikbaar en betaalbaar blijven’. De zorgautoriteit voegt meteen enkele voorwaarden toe om de geformuleerde ambitie waar te maken: ‘minder focus op ziekte en behandeling, meer op gezondheid’ en ‘de patiënten en zorgverlener moeten samen beslissen’. Daarbij gaat het om verbreding, deftig gezegd om een paradigmashift, waardoor we anders naar situaties en sociologische aspecten gaan kijken. En om de communicatie en rolverdeling tussen patiënt en zorgverlener. Kortom, passend ís een hele container vol.

Ik voeg er namens iDx graag nog een onderdeel aan toe: passende diagnostiek. Wij zijn ervan overtuigd dat passende zorg begint met diagnostiek die optimaal afgestemd is op het individu. In navolging of beter: voorafgaand aan passende zorg, pleiten wij voor gender-, cultuur- en etnisch sensitieve diagnostiek.

iDx werkt aan verbetering en vernieuwing van de diagnostiek met als doel met name de huisartsenzorg beter te maken en het leven van patiënt en dokter aangenamer te maken.

Daarbij gaat het niet om het uitvoeren van nog meer tests en het verzamelen van nog meer data over het functioneren van ons lijf, maar vooral om de hiervoor beschreven aspecten: focus, context en communicatie.

Ook het huidige diagnostisch proces kan beter: doelmatiger, transparanter en begrijpelijker. Ondanks alle technologische hulpmiddelen, protocollen en kennis worden er te veel diagnosefouten gemaakt, in de vorm van verkeerde, gemiste of vertraagde diagnose. Bijna iedere patiënt krijgt er in zijn of haar leven wel een keer mee te maken. Dat terwijl een groot deel van de diagnosefouten te voorkomen is.

Eén van de oorzaken, daarmee komen we op de gewenste individualisering, is dat vrijwel alle zorg ontwikkeld is rond het archetype van de gemiddelde, goed opgeleide witte man van middelbare leeftijd. Vrouwen, kinderen, mensen met een andere culturele achtergrond, achterstandsgroepen, mensen met een eigen leefstijl, enz., enz. worden gezien als ‘afgeleiden’. Zo lang we vasthouden aan enge medische archetypes zal diagnostiek nooit passend zijn en zullen we grote groepen patiënten nooit passende zorg kunnen bieden.

iDx wil dit veranderen door het onderwerp passende diagnostiek te agenderen, het debat aan te gaan en mensen te informeren en inspireren om bewustwording te creëren. Doet u mee? Houd onze website in de gaten!

We zijn erg benieuwd hoe jij dit ziet en gaan hierover graag met je in gesprek. Neem dus gerust contact met ons op!