RHO’s gaan diagnostiek in Midden-Nederland opnieuw vormgeven

UTRECHT – Vier regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) in de provincie Utrecht hebben de handen ineengeslagen om de diagnostiek in de regio opnieuw vorm te geven. Eerstelijnsdiagnostiek (ELD) speelt een belangrijke rol binnen de huisartsenzorg. Het gaat hierbij om diagnostische onderzoeken ter ondersteuning van eerstelijns zorgverleners, vooral van huisartsen. Goed toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige diagnostiek is essentieel voor het bepalen van de juiste zorg van de juiste zorgverlener. Er is een breed scala van diagnostisch onderzoek beschikbaar, van bloedonderzoek tot scans. Er zijn weinig sectoren waar de innovatie zo snel gaat als in de diagnostiek. Dat geldt zowel voor hoe en waar materiaal afgenomen kan worden en de laboratoriumbepalingen als voor de verwerking en het beschikbaar stellen van uitslagen aan huisartsen en patiënten.

Passende zorg

In het in 2023 gepresenteerde Integraal Zorgakkoord (IZA) pleit het kabinet voor ‘passende zorg’ en ‘de juiste zorg op de juiste plaats’, opdat de zorg bereikbaar en betaalbaar blijft voor alle Nederlanders. Versterking van de huisartsenzorg en regionale samenwerking zijn belangrijke speerpunten van het akkoord. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt doordigitalisering en betere samenwerking tussen zorgverleners, zodat de beschikbare capaciteit beter wordt benut en de toeleiding en begeleiding van de patiënt verbeteren. Hierbij kan eerstelijns diagnostiek een belangrijke rol spelen. Onafhankelijke diagnose voorkomt onnodige zorg en medicatie. Immers, een dokter kan alleen op basis van een heldere diagnose bepalen of en welke (vervolg)zorg nodig is.

Versnipperd

Het huidig aanbod van eerstelijns diagnostiek in Midden-Nederland is versnipperd en verdeeld over de eerste- en tweedelijn. Daarnaast is de markt enorm in beweging. Zo werd diagnostisch centrum Saltro enkele jaren geleden overgenomen door multinational Unilabs, waardoor de unieke positie van het huisartsenlaboratorium ‘van, door en voor huisartsen’ ingrijpend is veranderd. De drie regionale ziekenhuizen, het Diakonessenhuis, het Sint Antonius ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum hebben zich recent verenigd in de coöperatie ELD, die ook eerstelijns diagnostiek aanbiedt. Sam Siemssen, algemeen-directeur van RegiozorgNU: ‘ Voor onze huisartsen en hun patiënten willen wij als regionale huisartsenorganisties (RHO’s) het gehele diagnostisch proces zo goed mogelijk organiserenen toekomstbestendig maken. We willen dan ook samen met aanbieders tot doelmatige diagnostiek komen, die laagdrempelig, toegankelijk en van hoge kwaliteit is en waar kennis en innovatie leidend zijn.’

Plan van aanpak

De vier RHO’s, UnicumHuisartsen Utrecht StadHuisartsen Eemland en RegioZorgNU, hebben iDx, als onafhankelijk kennispartner en adviesbureau op het gebied van diagnostiek in de huisartsenzorg, gevraagd om samen met de huisartsen een nieuwe visie te ontwikkelen over hoe het diagnostisch proces er in de toekomst uit komt te zien en een concreet plan van aanpak op te stellen hoe daartoe te komen. Het plan moet in augustus klaar zijn.

1658232732130

Wim Knol

Strategisch communicatieadviseur

Datum

Tags

Share