Over iDx

iDx is een onafhankelijke kennispartner op het gebied van diagnostiek in de huisartsgeneeskunde. Samen met experts en ervaringsdeskundigen doen, stimuleren en ondersteunen we onderzoek naar diagnostische innovaties die bijdragen aan betere zorg voor dokter en patiënt. Ook helpen we bij de implementatie en (door)ontwikkeling van vernieuwingen.

Verken de toekomst van diagnostiek

De missie van iDx is het verbeteren van de huisartsgeneeskunde door vernieuwing van diagnostiek. Deze missie komt voort uit de visie dat goede diagnostiek leidt tot passende(r) zorg, de patiënt zelfredzamer maakt én de werkdruk voor de dokter vermindert.

Maatschappelijk gezien draagt passende zorg bij aan betere volksgezondheid en een effectiever, inclusiever en menselijker zorgsysteem, bereikbaar en betaalbaar voor alle Nederlanders.

iDx, wat en wie?

iDx is onafhankelijk kennispartner en aanspreekpunt voor onderzoekers, ontwikkelaars, bedrijven en beleidsmakers die bezig (willen) zijn met het verbeteren van diagnostiek en het diagnostisch proces. Alle bestaande en nieuw opgedane kennis maken wij algemeen beschikbaar voor partners en geïnteresseerden.

Naast onderzoeken en adviseren brengt iDx betrokken mensen en partijen samen. We willen een kweekvijver zijn van talent en goede ideeën. Jaarlijks maken we ruimte om kansrijke projecten, nieuwe makers en ontwikkelaars te ondersteunen.

Het team van iDx bestaat uit gedreven experts (arts-onderzoekers, hoogleraren, conceptontwikkelaars en projectleiders in en rond de zorg). iDx kent haar oorsprong in het eerstelijns diagnostisch centrum Saltro. Na de verkoop van deze laboratoriumorganisatie is de stichting voortgezet als zelfstandige organisatie met als doel innovatie van diagnostiek in de huisartsgeneeskunde.

In juni 2023 is iDx officieel van start gegaan.