Over iDx

iDx doet en stimuleert onderzoek naar en adviseert over de ontwikkeling en implementatie van innovatieve diagnostiek in de huisartsenzorg. Hiermee draagt iDx bij aan een betere volksgezondheid en een effectiever, inclusiever en menselijker zorgsysteem.

iDx is de onafhankelijke kennispartner op het gebied van diagnostiek in de huisartsenzorg. Wij helpen bij het verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen van diagnostiek. Dit doen wij door:

Het doen van onderzoek

Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

Ondersteuning bij implementatie, stroomlijnen en opschaling van innovatieve diagnostiek

Het stimuleren van kansrijke innovaties

iDx stelt bij projecten een team samen met experts uit haar netwerk dat optimaal is toegerust voor het project. iDx treedt hierbij op als facilitator en coördinator van deze veelal uitdagende en complexe samenwerkingen.

In overeenstemming met onze missie delen we alle bestaande en nieuw opgedane kennis met partners en geïnteresseerden. Iedereen kan hiervan leren, ontwikkelen en verbeteren. Zo nodig starten wij ook zelf, of in samenwerking met andere partijen, kwantitatief of kwalitatief onderzoek. We organiseren ook interactieve overleg- en ontwerpsessies met professionals en eindgebruikers.

Visie en strategie

De toekomst van de zorg laat zich lastig voorspellen. Nieuwe medische inzichten en behandelingen dienen zich aan en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het vergt overzicht, visie en daadkracht om de juiste keuzes te maken.

iDx kan hierbij helpen. Wij onderzoeken op diverse manieren de toekomst. Dit kan in de vorm van kwalitatieve of kwantitatieve wetenschappelijke studies. Daarnaast organiseren we interactieve overleg- en ontwerpsessies met eindgebruikers.

iDx helpt bij het selecteren van de meest passende methoden en bij het opstellen en uitvoeren van een zorgvuldig onderzoeks-/projectplan, inclusief aanbevelingen en concrete vervolgstappen en publicaties.

Visievorming | Verkenning | Wetenschappelijk bewijs | Toetsing | Waardebepaling | Economische onderbouwing

Wegen en vertalen

Het team van iDx is uitstekend op de hoogte van de actuele stand van zaken en van de laatste ontwikkelingen en trends binnen de diagnostiek in Nederland. Dit stelt het team in staat om (potentiële) vernieuwingen en pilots en projecten op waarde te schatten en het kaf van het koren te scheiden.

Binnen de huisartsgeneeskunde komt dit inzicht goed van pas bij de continue zoektocht naar kansrijke concepten die kunnen bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van het diagnostisch proces. iDx helpt organisaties graag bij het wegen van ideeën en het vertalen hiervan naar concrete producten en diensten.

Creatie | Ontwerp | Ontwikkeling

Implementeren en opschalen

Na het verkennen, bedenken en ontwerpen breekt de fase aan van het in de praktijk brengen. Net als in andere sectoren is het implementeren van vernieuwingen ook in de zorg een weerbarstig proces.

Het team van iDx telt verschillende experts op het gebied van implementatie van nieuwe processen, producten en diensten, naast ervaringsdeskundigen en communicatieadviseurs. Daarnaast beschikt iDx over een uitgebreid landelijk netwerk van organisaties, zorgprofessionals en patiënten die openstaan voor medewerking aan onderzoek en projecten en feedback leveren.

Communicatie | Pilot | Test | Optimalisatie | Implementatie | Opschalen