Start studies innovatie van diagnostiek

In samenwerking met het brede werkveld zal iDx de komende tijd verkennen waar, wanneer en hoe innovatie van diagnostiek meerwaarde kan leveren aan de Nederlandse huisartsgeneeskunde.

Nieuwe routes

Samen met onder andere patiënten, dokters, assistenten, financiers en beleidsmakers gaat iDx na waar op de route van thuis op de bank tot in de praktijk van de dokter en bij terugkomst thuis diagnostiek kan helpen om de zorg te verbeteren. De verwachting is dat door innovatieve diagnostische toepassingen mogelijk zorg verplaatst of voorkomen kan worden. Voor iDx staat vast dat we moeten ontdekken of en waar dit kan door het gesprek tussen alle belanghebbenden te faciliteren en zo samen te bedenken waar verbetering nodig is zodat de zorg slimmer en prettiger ingericht kan worden voor zowel burgers als zorgprofessionals.

iDx hanteert voor deze kwalitatieve studie de overlegtafel-methode, gebaseerd op de literatuur over change labs.

Perspectieven

Naast onderzoek naar ‘nieuwe routes’ voor de zorg gaat iDx onderzoeken hoe belanghebbenden naar diagnostiek kijken. De bedoeling hiervan is om na te gaan of de meeste (ervarings)deskundigen hun zienswijze delen of dat er grote verschillen zijn. Op basis hiervan kan worden bepaald wat ervoor nodig is om een gezamenlijke toekomstrichting te bepalen voor diagnostiek in de huisartsgeneeskunde.

Deze studie wordt gedaan door middel van de Q-sortering-methode.

Met deze eerste studies wil iDx inzichtelijk maken waar we ons in Nederland op moeten richten om mede dankzij innovatieve diagnostiek de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de huisartsgeneeskunde te verbeteren.

Deze studie wordt uitgevoerd door junior onderzoeker Esmée Vaes. Zij wordt begeleid door arts-onderzoekers Alma van de Pol en Siamack Sabrkhany en Health Professions Education (HPE) onderzoeker Esther de Groot. Esther draagt bij door inzichten te delen, opgedaan in haar studies naar de combinatie van leren en werken en met haar ervaring met vernieuwende methoden die voor interactie en dynamiek tussen verschillende mensen zorgen.

Vanzelfsprekend houden we je hier op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Cherelle de graaf idx

Cherelle de Graaf

Directeur-bestuurder

Datum

Tags

Share