Goede zorg begint bij goede diagnostiek

16 februari 2024

We zijn vereerd te delen dat iDx is uitgelicht in het eerste nummer van 2024 van het ICT&Health magazine, een bevestiging van onze toewijding aan het verbeteren van de huisartsengeneeskunde door innovatie in diagnostiek. In een tijd waarin het Nederlandse zorgstelsel geconfronteerd wordt met groeiende uitdagingen – een toename in zorgvraag, stijgende kosten, en een kritisch personeelstekort – wordt de roep om ingrijpende oplossingen luider.

Bij iDx erkennen we dat de sleutel tot het behouden van betaalbare en toegankelijke zorg ligt in technologie, digitalisering, en een doelmatige benadering van passende zorg. Ons streven is om de basis van de gezondheidszorg te versterken door goede diagnostiek, die essentieel is voor de juiste zorg op de juiste plaats.

Het artikel belicht hoe iDx vooroploopt in de vernieuwing van diagnostische processen, met als doel de werkdruk te verlagen en de interactie tussen arts en patiënt te versterken. Onze visie omvat een uitgebreid diagnostisch traject dat begint bij de patiënt thuis en doorloopt tot het gezamenlijk opstellen van een behandelplan, waardoor de relatie tussen patiënt en dokter opnieuw vormgegeven wordt voor een meer betrokken en zelfredzame patiënt.

Lees meer over onze initiatieven, de uitdagingen die we aangaan, en de kansen die we zien voor een toekomstbestendige zorg. Wij nodigen u uit om het volledige artikel in ICT&Health te ontdekken en met ons de dialoog aan te gaan over hoe we samen de zorg kunnen transformeren.

Goede zorg begint met goede diagnostiek