De kracht van Q-methodologie: een vernieuwende aanpak in het onderzoek naar innovatie binnen de huisartsenpraktijk

Robin Riphagen

Als onderdeel van haar wetenschapsstage, sloot de 26-jarige geneeskundestudent Robin Riphagen zich aan bij het onderzoeksteam van iDx. Onder begeleiding van Esther de Groot en Esmée Vaes verdiepte zij zich in de Q-methodologie, een vernieuwende participatieve onderzoeksmethodologie die nieuwe perspectieven oplevert op het gebied van patiëntenervaringen en -behandelingen binnen de huisartsengeneeskunde. In dit artikel zoomen we in op haar bijdragen aan het opzetten van deze studie.

Waarom Q-methodologie?

Q-methodologie biedt een systematische en kwantitatieve benadering om subjectieve ervaringen te onderzoeken. Door respondenten stellingen te laten sorteren op basis van overeenkomst met hun persoonlijke mening, levert deze methode waardevolle inzichten op over attitudes en perspectieven die anders moeilijk kwantificeerbaar zouden zijn. Voor de huisartsgeneeskunde, waar percepties van patiënten en dokters cruciaal zijn, biedt deze aanpak een uniek beeld van hoe innovaties kunnen worden ontvangen en geïmplementeerd.

Innovatie in de praktijk

Robin richtte zich op het opstellen van een ‘concours’; een verzameling stellingen rond het thema diagnostische innovatie. Deze focus op het beginstadium van de Q-methodologie is essentieel; het legt de basis voor het verdere onderzoek en zorgt voor de nodige structuur en transparantie. Met de aanpak van Robin kon op zorgvuldige wijze de scope van innovatie – die al snel gevonden wordt in nieuwe tests en technologieën – verbreed worden naar ook organisatorische, ethische en sociale aspecten van innovatie in de huisartsenpraktijk.

Het model van Robin

Het model van Robin

Robin ontwikkelde hiervoor een model dat bestaat uit vijf segmenten:

  • Klinisch: Interactie tussen patiënt en huisarts, inclusief diagnostische tests en hulpmiddelen.
  • Organisatie en werkvloer: Hoe wordt de zorg georganiseerd en welke invloed heeft dit op de diagnostiek?
  • Financieel en beleid: Economische en beleidsmatige aspecten die invloed hebben op diagnostische processen.
  • Sociaal: De maatschappelijke context en de impact van diagnostische innovaties.
  • Ethisch: Morele overwegingen die meespelen bij de implementatie van nieuwe diagnostische methoden.

Toekomstige impact en conclusie

Een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de Q-methodologische studies op dit thema. Door in te zoomen op deze segmenten wordt daadwerkelijk inzicht opgedaan in heersende discoursen en of en/of hoe die onder diverse mensen van elkaar verschillen of juist met elkaar overeenkomen

Met dit model hoop ik bij te dragen aan meer transparantie binnen binnen het proces van Q-methodologisch onderzoek, waardoor de betrouwbaarheid en het nut van de onderzoeksresultaten toenemen

– Robin Riphagen

Robin haar bijdrage heeft een potentieel blijvende invloed op de manier waarop innovaties worden benaderd binnen de huisartsgeneeskunde.

Dit artikel voor iDx werpt licht op de mogelijkheden die Q-methodologie biedt voor de geneeskunde, en illustreert hoe jonge onderzoekers zoals Robin Riphagen de praktijk van diagnostiek binnen de huisartsenzorg kunnen vernieuwen, verbeteren en verrijken.

Esmée Vaes

Esmée Vaes

Junior onderzoeker

Datum

Tags

Share