Overlegtafels: samen werken aan innovatie van diagnostiek

Samenvatting

Het diagnostisch proces van een patiënt is de afgelopen jaren toegenomen in complexiteit, onder andere door de toename van het aantal diagnostische testen en technologieën dat ingezet kan worden thuis en in en rondom de dokterspraktijk. Tot op heden is het echter onduidelijk hoe patiënten, huisartsen en andere belanghebbenden denken over innovatie van de organisatie van het diagnostisch proces in en rondom de huisartspraktijk; welke verbeteringen zijn er te bedenken waar patiënten en huisartsen behoefte aan hebben?

Dit willen we onderzoeken middels overlegtafels. Dit is een onderzoeksmethode die leren en innoveren combineert. Tijdens deze overlegtafels komt een multidisciplinair team van (huis)artsen, patiënten en beleidsmakers een aantal keer samen om huidige problemen binnen het werkveld te analyseren om vervolgens samen te werken aan oplossingen door een nieuw model over de organisatie van diagnostiek in en rondom de huisartspraktijk te creëren en te implementeren op de werkvloer.

Met dit onderzoek willen we erachter komen welke oplossingen dit team voor de toekomst ziet om zo de efficiëntie en kwaliteit van de eerstelijns zorg te verbeteren.

Update 2 oktober – Start werving deelnemers overlegtafel

Het diagnostisch proces van een patiënt in en rondom de huisartspraktijk is de afgelopen jaren toegenomen in complexiteit. Het is onduidelijk aan welke innovatieve oplossingen behoefte is. Dat willen we met dit onderzoek in beeld krijgen. Wilt u ons daarbij helpen?

Wie zoeken we?

 • U kunt meedoen als u patiënt, huisarts, radioloog, microbioloog, klinisch chemicus, beleidsmaker of innovator bent en wilt bijdragen aan innovatie van diagnostiek in en rondom de huisartspraktijk.

Wat houdt deelname in?

Maastricht

Bijeenkomst 1
Bijeenkomst 2
Bijeenkomst 3
Bijeenkomst 4
Woensdag 01-11-23
Donderdag 30-11-23
Woensdag 31-01-24
Donderdag 29-02-24
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
Duur: 1,5 uur
Duur: 1 uur
Duur: 1,5 uur
Duur: 1 uur
Live
Online
Online
Live

Utrecht

Bijeenkomst 1
Bijeenkomst 2
Bijeenkomst 3
Bijeenkomst 4
Maandag 06-11-23
Woensdag 29-11-23
Donderdag 25-01-24
Woensdag 28-02-24
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
Duur: 1,5 uur
Duur: 1 uur
Duur: 1,5 uur
Duur: 1 uur
Live
Online
Online
Live
 • U komt naar 4 bijeenkomsten. Zie onderstaande tabellen voor data en tijdstippen.
 • U analyseert samen met deze multidisciplinaire groep deelnemers de huidige problemen binnen het werkveld.
 • Vervolgens werkt u samen aan oplossingen door een nieuw model over de organisatie van diagnostiek in en rondom de huisartspraktijk te creëren.
 • Tussen de bijeenkomsten door bespreekt u de opgedane kennis en inzichten met collega’s op uw werkplek en deelt u hun input tijdens de bijeenkomsten.
 • Al uw ideeën over het thema kunt u bespreken. Uw input draagt bij aan het leren van een groep.

Wat levert meedoen op?

 • U draagt bij aan verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg door innovatieve oplossingen te bedenken.
 • U leert van andere perspectieven en kunt dit toepassen in uw eigen werkomgeving.
 • Voor deelname krijgt u een vergoeding van 150 euro in VVV-bonnen en reiskostenvergoeding voor uw reisafstand voor de bijeenkomsten op locatie.

Wilt u zich aanmelden voor dit onderzoek? Neem dan contact op met de uitvoerend onderzoeker Esmée Vaes: e.w.p.vaes@umcutrecht.nl of 088 388 7086.

Update 1 & 6 november – Start overlegtafels

Op respectievelijk 1 en 6 november zijn de overlegtafels in Maastricht en Utrecht van start gegaan.
Tijdens deze eerste overlegtafel zijn de deelnemers aan de slag gegaan met:

 • Introductie in de change lab methode
 • Uitleg en bespreking van de voorbeeldcasus
 • Verdieping op de problemen die de deelnemers op dit moment ervaren rondom diagnostiek in de huisartspraktijk
 • Bespreken van de opdracht die de deelnemers mee naar huis krijgen voor de de volgende sessie

 

Tijdens de volgende bijeenkomsten wordt de vertaalslag naar mogelijkheden van innovatie gemaakt.

Projectnaam

Q-methodologie: studie naar diverse perspectieven

Onderwerp

Innovatie van diagnostiek in de huisartsenzorg

Contactpersoon

Esmée Vaes

Esmée Vaes

Projectteamleden

Esmée Vaes

Esmée Vaes​

placeholder eprson

Alma van de Pol

Siamack Sabhrkany

Siamack Sabhrkany

Esther de groot

Esther de Groot

Dorien Zwart

Jochen Cals

Partners

Julius Centrum UMC Utrecht

Maastricht University

Start datum

1 september 2024

Eind datum

Nog in proces

Share

Update 29 & 30 november – Vervolg overlegtafels

Op 29 en 30 november heeft de 2e sessie van de overlegtafels in Maastricht en Utrecht plaatsgevonden. Tijdens de 2e bijeenkomst zijn de volgende punten besproken:

 • Bespreken van 1 patiëntreis voor een verdere verdieping van de huidige fricties/tegenstellingen in de organisatie van het diagnostisch proces.
 • In deze bijeenkomst komt ook de input vanuit de werkplek aan bod.
 • Vertaalslag maken naar innovatie van het diagnostisch proces

 

Voor de volgende bijeenkomst zullen de deelnemers i.s.m. hun collega’s bespreken hoe de gewenste innovatie op hun werkplek geïmplementeerd zou kunnen worden.

Op 29 en 30 november heeft de 2e sessie van de overlegtafels in Maastricht en Utrecht plaatsgevonden. Tijdens de 2e bijeenkomst zijn de volgende punten besproken:

 • Bespreken van 1 patiëntreis voor een verdere verdieping van de huidige fricties/tegenstellingen in de organisatie van het diagnostisch proces.
 • In deze bijeenkomst komt ook de input vanuit de werkplek aan bod.
 • Vertaalslag maken naar innovatie van het diagnostisch proces

 

Voor de volgende bijeenkomst zullen de deelnemers i.s.m. hun collega’s bespreken hoe de gewenste innovatie op hun werkplek geïmplementeerd zou kunnen worden.

Updates

1 september 2024

Update 1 & 6 november – Start overlegtafels

1 september 2024

Update 29 & 30 november – Vervolg overlegtafels