Esmée ontvangt master-studentprijs Maastricht

Vrijdag 26 januari 2024 stond in het teken van de 48e Dies Natalis van de Universiteit Maastricht. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst in de Sint Janskerk werden er eredoctoraten, onderwijsprijzen, proefschriftprijzen en master-studentprijzen uitgereikt. Een van de winnaars van de master-studentprijs is onze junior onderzoeker Esmée Vaes. Deze prijs is een bekroning van haar masterthesis, waarin ze onderzoek deed naar de validiteit en betrouwbaarheid van de ziektelastmeter bij patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Om wat meer inzicht te geven in haar onderzoek, vertelt Esmée hier in het onderstaande verslag meer over.

Wat was het onderwerp van je thesis?

Mijn thesis ging over het gebruik van de Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen bij patiënten met meerdere chronische aandoeningen.

Wat is de Ziektelastmeter?

Het is een tool die ingezet kan worden om de ziektelast van een patiënt met een chronische aandoening in kaart te brengen. De Ziektelastmeter is reeds ontwikkeld en gevalideerd voor mensen met COPD, astma, hartfalen en diabetes. Hij kan zowel in de huisartsenpraktijk door praktijkondersteuners of huisartsen als door specialisten in het ziekenhuis gebruikt worden.

Hoe werkt de Ziektelastmeter?

Patiënten vullen voor het consult met de zorgverlener een korte vragenlijst (gebaseerd op hun aandoeningen) in over hoe het met ze gaat.

De antwoorden op die vragen worden vervolgens gevisualiseerd in ballonnendiagram, waarin de kleur en de hoogte van de ballon weerspiegelen hoe het met de patiënt gaat op verschillende domeinen. Voorbeelden van gemeten domeinen zijn lichamelijke beperkingen of vermoeidheid.

Wanneer een ballon bijvoorbeeld rood is en laag bij de grond hangt betekent dit dat het niet goed gaat met de patiënt in dit specifieke domein. Het ballonnendiagram zorgt ervoor dat het voor zowel de patiënt als de zorgverlener meteen inzichtelijk is hoe het met de ervaren ziektelast van de patiënt gaat en aan welke domeinen er tijdens het consult nog aandacht aan kan worden besteed.

Wat heb je precies onderzocht met je thesis?

Tot nu toe wordt de Ziektelastmeter alleen gebruikt bij mensen met één chronische aandoening. We weten echter dat veel chronische aandoeningen vaak samen voorkomen. Het was tot op heden echter niet onderzocht of de Ziektelastmeter ook gebruikt mag worden bij mensen met meerdere chronische aandoeningen. Idealiter hadden we patiëntengroepen met meerdere combinaties chronische aandoeningen willen testen, maar het was moeilijk om in beperkte tijd patiëntengroepen te vinden die voldeden aan de eisen. Daarom besloten we om ons te richten op de patiëntengroep met de combinatie van chronische aandoeningen die het vaakst voorkomt, namelijk COPD en hartfalen.

Hoe heb je het onderzoek opgezet?

We hebben mensen met COPD en hartfalen gevraagd om de Ziektelastmeter twee keer in te vullen met een tussenperiode van twee weken. Door deze twee meetmomenten te vergelijken met elkaar kun je iets zeggen over de betrouwbaarheid van de Ziektelastmeter. Daarnaast hebben we de deelnemers een aantal andere vragenlijsten laten invullen die lijken op (onderdelen van) de Ziektelastmeter. Door deze vragenlijsten te vergelijken met de Ziektelastmeter kun je iets zeggen over de validiteit van de Ziektelastmeter.

Wat vertelde de resultaten van je onderzoek?

De voorlopige resultaten van mijn thesis lieten zien dat voor de 40 mensen die ik tijdens mijn onderzoek heb geïncludeerd, de Ziektelastmeter valide en betrouwbaar lijkt om te gebruiken bij mensen met COPD en hartfalen. Deze conclusie mag pas echt getrokken worden wanneer 70 mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Op dit moment worden de laatste deelnemers geworven door onderzoekers van Maastricht University.

Welke aanbevelingen zou je doen naar aanleiding van je thesis?

Dit is misschien voor de hand liggend, maar ik zou het graag nog getest zien worden in andere patiëntengroepen met andere combinaties van chronische aandoeningen. Dat is de enige manier om eenduidig antwoord te kunnen geven op de vraag of de Ziektelastmeter ingezet kan worden bij mensen met meerdere chronische aandoeningen.

Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op je thesis?

Ik heb het onderzoek zelfstandig mogen en kunnen uitvoeren, dus deze stage heeft me goed voorbereid op mijn huidige werkzaamheden. En ik ben er stiekem wel een klein beetje trots op dat ik zo’n goede band heb opgebouwd tijdens mijn stage bij de Huisartsgeneeskunde op de universiteit van Maastricht dat ik ook leuk werd onthaald toen ik terugkeerde om er te werken als junior onderzoeker.

Esmée Vaes

Esmée Vaes

Junior onderzoeker

Datum

Tags

Share