Q-methodologie: een studie naar diverse perspectieven op innovatie van diagnostiek

20 september 2023

Samenvatting

In navolging op het onderzoek dat we uitvoeren middels de overlegtafels willen we ook inzicht krijgen in welke perspectieven  diverse belanghebbenden hebben op innovatie van diagnostiek in de eerstelijns zorg. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken we de Q-methodologie; een methode om subjectiviteit te onderzoeken.

Het doel van deze onderzoeksmethode is om een set aan diverse en uiteenlopende standpunten clusters van veel voorkomende meningen te identificeren. Dit doen we door de deelnemers, onder wie huisartsen en patiënten, individueel een reeks stellingen over innovatie van diagnostiek te laten rangschikken. Deelnemers aan deze studie geven aan of ze het in meer of mindere mate eens zijn met een stelling.
Het resultaat van dit onderzoek geeft ons richtingen voor het verder ontwikkelen van oplossingen voor het complexe diagnostische proces.