Q-methodologie: een studie naar diverse perspectieven op innovatie van diagnostiek

In navolging op het onderzoek dat we uitvoeren middels de overlegtafels willen we ook inzicht krijgen in welke perspectieven  diverse belanghebbenden hebben op innovatie van diagnostiek in de eerstelijns zorg. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken we de Q-methodologie; een methode om subjectiviteit te onderzoeken.

Het doel van deze onderzoeksmethode is om een set aan diverse en uiteenlopende standpunten clusters van veel voorkomende meningen te identificeren. Dit doen we door de deelnemers, onder wie huisartsen en patiënten, individueel een reeks stellingen over innovatie van diagnostiek te laten rangschikken. Deelnemers aan deze studie geven aan of ze het in meer of mindere mate eens zijn met een stelling.
Het resultaat van dit onderzoek geeft ons richtingen voor het verder ontwikkelen van oplossingen voor het complexe diagnostische proces.

Projectnaam

Q-methodologie: studie naar diverse perspectieven

Onderwerp

Innovatie van diagnostiek in de huisartsenzorg

Contactpersoon

Esmée Vaes

Esmée Vaes

Projectteamleden

Esmée Vaes

Esmée Vaes

placeholder eprson

Alma van de Pol

Siamack Sabhrkany

Siamack Sabhrkany

Jochen Cals

Esther de groot

Esther de Groot

Partners

Julius Centrum UMC Utrecht

Maastricht University

Start datum

1 september 2024

Eind datum

Nog in proces

Share